Kalender

02
03

1e schooldag na de voorjaarsvakantie

05
03

Vergadering Medezeggenschapsraad

12
03

leerlingen vrij, studiedag team

13
03

Groepen 1-2 vrij

17
03

BossePost 8 verschijnt

19
03

10-minutengesprekken groepen 1-2

24
03

10-minutengesprekken groepen 1-2

25
03

Grote rekendag

27
03

Groepen 1-2 vrij