Wij stellen ons voor

 

 Het team ziet er in 2018-2019 als volgt uit:

Directeur     

   Adri Trommel

Leerkrachten

  Marloes de Koeijer (zebragroep)

  Sjacolien van Dongen (zebragroep)Ine Voogt (egelgroep) + bouwcoördinator groepen 1-2

 Caroline van der Kamp (egelgroep) en remedial teacher

Susanne Oomens (vlindergroep)

 Astrid Tieleman (vlindergroep)

 Carla van der Wekken (eendengroep)

Foto ontbreekt nog Carolien Sperling (eendengroep)

 Thérèse van Bennekom (vissengroep)

Foto ontbreekt nog Marjolijn Schippers (vissengroep)

 Josien Maliepaard (groep 3a)

 Maartje Verhoeven (groep 3b)

 

  Marjan Joppe (groep 4a)

 Hennie Wagner (groep 4a)

 Lindsay Verduijn (groep 4b)

  Els Hartog (groep 4b) + bouwcoördinator groepen 3, 4, 5

  Willeke Jongejeugd (groep 5a)

  Nelleke de Wit (groep 5a)

  Cindy van der Weijden (groep 5b)

  Eveline Verboom (groep 5b)

Stevelien van den Boogert (groep 6a)

 Evi van Klinken (groep 6a)

  Cyine Buskop (groep 6b)

  Lianne van der Linde (groep 6b)

  Mariëtte Stoop (groep 7a)

  Annemieke Hoogvliet (groep 7a)  + ICT-coördinator

 Marcella de Bruin (groep 7b)

 Jessica Rijsdam (groep 8a)

  Marieke Schippers (groep 8a en groep 8b)

  Karin van Lenten (groep 8b)

Leerlingenzorg:

 

   Fleur Kooijman intern begeleider

Foto ontbreekt nog     Eunice Jalhay bovenbouwcoördinator, intern begeleider

Onderwijsassistentes:

 Annemiek de Jonge (groep 1/2)

Foto ontbreekt nog Marriët van Rumpt (groep 3a en groep 4a)

 Emma Meijer (groep 3b en groep 4b)

Foto ontbreekt nog Arinda Braber (groepen 5)

Foto ontbreekt nog Annemarie Overweel (groepen 6 en NT2-leerlingen)

Foto ontbreekt nog Jacqueline van de Kreeke (groepen 7 en 8)

Administatie

foto ontbreekt nog    Jacqueline de Wit

Concierges

  Aafke van den Broecke

Suzanne Hartog

foto ontbreekt nog:   Tako Schipper (technisch medewerker)

Organisatiestructuur:                                                                                                                               De directie bestaat  uit één directeur: Adri Trommel. Drie leerkrachten zijn bouwcoördinator. Zij geven leiding aan een aantal groepen: Ine Voogt - onderbouw (groepen 1-2), Els Hartog - middenbouw (groepen 3,4 en 5) en Eunice Jalhay - bovenbouw (groepen 6 t/m 8).  Twee leerkrachten vormen een team van interne begeleiders, dat de speciale zorg voor leerlingen coördineert. Dit zijn Eunice Jalhay  en Fleur Kooijman. De directie, de bouwcoördinatoren en intern begeleiders vormen samen het managementteam, 'het Bossekernteam', van de school. De remedial teachingtaken zijn dit schooljaar ondergebracht bij Caroline van der Kamp.

De school heeft ook een I.C.T.-coördinator (Annemieke Hoogvliet) die zich in samenwerking met directeur en team bezighoudt met het onderhouden van het computernetwerk en het integreren van de I.C.T.-technologie in ons onderwijs. Onze administratieve kracht is Jacqueline de Wit die drie dagdelen aan de school verbonden is. Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit een technisch medewerker (Tako Schipper) en twee conciërges (Aafke van den Broecke en Suzanne Hartog). Tevens is via schoonmaakbedrijf GOM  een huishoudelijk medewerkster in de school werkzaam.

Wij zijn heel blij met de dagbesteding die via de Gemiva-SVG-groep op onze school verricht wordt. Dagelijks voeren 4 a 5 medewerkers, mensen met een beperking, onder begeleiding conciërgetaken uit in de school. 

Schoolbestuur en adviesraad                                                                                                                        Per 1 januari 2016 maakt onze school deel uit van de christelijke scholengroep Kindwijs.  Kindwijs bestaat uit 13 scholen en heeft een algemeen directeur/voorzitter van het college van bestuur, dhr. Hans Nagtegaal. De raad van toezicht bestaat uit vertegenwoordigers van groepen scholen binnen kindwijs. Voor de groep Cbs Bosseschool/CNS Zomerland/Cbs Albert Schweitzeer/CNS 't Kompas is dat Aart van Biert. Elke school heeft een adviesraad. De adviesraad heeft als belangrijkste taak om de identiteit van de school te bewaken. In de adviesraad zitten namens de Bosseschool en CNS Zomerland de volgende ouders: mevr. Meriel Sala (vz), mevr. Tanja Moelker, dhr. Daan van Beusichem, dhr. Mark van Eijken, dhr. Eddy Admiraal, dhr. Ivo Boerema (allen Bosseschool) en mevr. Jetske van Hoven en mevr. Johanneke van Dijk (CNSZomerland).

Over het bestuur, de medezeggenschapsraad en de oudercommissie leest u meer in de informatiekalender die u onder 'documenten' kunt vinden.