Wij stellen ons voor

 

 Het team ziet er in 2017-2018 als volgt uit:

directeur     

   Adri Trommel

Leerkrachten:

    Margreet Verkaik (hondengroep)

foto ontbreekt nog    Jacqueline v/d Kreeke (hondengroep)

 Ine Voogt (egelgroep) + bouwcoördinator groepen 1-2

 Caroline van der Kamp (egelgroep) en remedial teacher

 Susanne Oomens (vlindergroep)

Foto ontbreekt nogAstrid Tieleman (vlindergroep)

 Carla van der Wekken (eendengroep)

Foto ontbreekt nog  Marjolijn Sch ippers

  Marloes de Koeijer (groep 3a)

  Sjacolien van Dongen (groep 3a)

  Eveline Verboom (3b) + bouwcoördinator groepen 3 en 4

  Lianne van der Linde (groep 3b)

  Willeke Jongejeugd (groep 4a)

 Hennie Wagner (groep 4a)

 Evi van Klinken (groep 4b)

 Stevelien van de Boogert (groep 4b)

  Annemieke Hoogvliet (groep 5a)  + ICT-er

  Carola van der Est (groep 5a)

)  Mariëtte Stoop (groep 5b)

  Els Hartog (groep 5b)

  Marjan Joppe (groep 6a)

   Akkeline van Lenten (groep 6b)

   Cyine Buskop (groep 6b)

  Nelleke de Wit (groep 7a)

Marcella de Bruin (groep 7a) Foto ontbreekt 

   Cindy van der Weijden (groep 8a)

  Lindsay Abbas (groep 8a)

  Marieke Schippers (groep 8b)

  Karin van Lenten (groep 8b)

  Gert-Jan van der Welle  ICT-er

leerlingenzorg:

 

   Fleur Kooijman intern begeleider

foto ontbreekt nog     Eunice Jalhay bovenbouwcoördinator intern begeleider

administatie

foto ontbreekt nog    Jacqueline de Wit

concierges

  Aafke van den Broecke

  Suzanne Hartog

foto ontbreekt nog:   Tako Schipper (technisch medewerker)

Organisatiestructuur:                                                                                                                               De directie bestaat  uit één directeur: Adri Trommel. Drie leerkrachten zijn bouwcoördinator. Zij geven leiding aan een aantal groepen: Ine Voogt - onderbouw (groepen 1-2), Eveline Verboom - middenbouw (groepen 3 en 4) en Eunice Jalhay - bovenbouw (groepen 5 t/m 8).  Twee leerkrachten vormen een team van interne begeleiders, dat de speciale zorg voor leerlingen coördineert. Dit zijn Eunice Jalhay  en Fleur Kooijman. De directie, de bouwcoördinatoren en intern begeleiders vormen samen het managementteam, 'het Bossekernteam', van de school. De remedial teachingtaken zijn dit schooljaar ondergebracht bij Caroline van der Kamp.

De school heeft ook een I.C.T.-coördinator (Gert-Jan van der Welle) die zich in samenwerking met directeur en team bezighoudt met het onderhouden van het computernetwerk en het integreren van de I.C.T.-technologie in ons onderwijs. Onze administratieve kracht is Jacqueline de Wit die drie dagdelen aan de school verbonden is. Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit een technisch medewerker (Tako Schipper) en twee conciërges (Aafke van den Broecke en Suzanne Hartog). Tevens is via schoonmaakbedrijf GOM  een huishoudelijk medewerkster in de school werkzaam.

Wij zijn heel blij met de dagbesteding die via de Gemiva-SVG-groep op onze school verricht wordt. Dagelijks voeren 4 a 5 medewerkers, mensen met een beperking, onder begeleiding conciërgetaken uit in de school. 

Schoolbestuur en adviesraad                                                                                                                        Per 1 januari 2016 maakt onze school deel uit van de christelijke scholengroep Kindwijs.  Kindwijs bestaat uit 13 scholen en heeft een algemeen directeur/voorzitter van het college van bestuur, dhr. Hans Nagtegaal. De raad van toezicht bestaat uit vertegenwoordigers van groepen scholen binnen kindwijs. Voor de groep Cbs Bosseschool/CNS Zomerland/Cbs Albert Schweitzeer/CNS 't Kompas is dat Aart van Biert. Elke school heeft een adviesraad. De adviesraad heeft als belangrijkste taak om de identiteit van de school te bewaken. In de adviesraad zitten namens de Bosseschool en CNS Zomerland de volgende ouders: mevr. Meriel Sala (vz), mevr. Tanja Moelker, dhr. Daan van Beusichem, dhr. Mark van Eijken, dhr. Eddy Admiraal, dhr. Ivo Boerema (allen Bosseschool) en mevr. Jetske van Hoven en mevr. Johanneke van Dijk (CNSZomerland).

Over het bestuur, de medezeggenschapsraad en de oudercommissie leest u meer in de informatiekalender die u onder 'documenten' kunt vinden.