Vertrouwenspersoon

Op de Bosseschool willen we er voor elkaar zijn. 

Zoek je hulp? Heb je een onveilig gevoel? Wil je een luisterend oor? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon. Op de Bosseschool is dat juf Margreet van groep 1-2a. Je kunt ook contact openemen met een externe vertrouwenspersoon: mw. A. Pellenkoft (06-10097476) of mw. M. Vellinga (06-50602639). Zie ook de schoolgids van de Bosseschool 2017-2019 pagina 28: 'klachtenregeling'. 

Voor het voorkomen en uitbannen van pestgedrag zijn er ook twee coördinatoren op school: juf Marloes en juf Cyrine. Zij willen je helpen als er pestgedrag voorkomt.