Verlof aanvragen

In bijzonder gevallen is het mogelijk om verlof buiten de schoolvakanties aan te vragen. De regelgeving hierover is strikt en naleving wordt gecontroleerd door het Regionaal Bureau Leerplicht. In de formulieren die u hieronder kunt downloaden, kunt u lezen wat volgens de leerplichtwet geldige redenen zijn voor het verlenen van extra vakantieverlof.

Klik hier als u het formulier wilt downloaden voor het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties in verband met het werk van de ouders/verzorgers.

Klik  hier als u het formulier wilt downloaden voor het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties wegens andere gewichtige omstandigheden.

Het ingevulde formulier kan worden ingeleverd bij de directeur of gemaild worden naar info@bosseschool.nl U ontvangt het beslissingsformulier via uw kind.