Schoolvereniging lidmaatschap

Met ingang van 1 januari 2016 is de schoolvereniging waarvan de Bosseschool Middelharnis en CNS Zomerland Stellendam uitgaan, bestuurlijk gefuseerd met de Protestants-Christelijke scholengroep 'Kindwijs'. Onze schoolvereniging heet vanaf die datum 'Vereniging ter bevordering van Protestants-Christelijk Basisonderwijs Goeree-Overflakkee'. Deze vereniging bestaat uit leden die het belangrijk vinden dat onze scholen met deze identiteit blijven voortbestaan. Als u zich als lid wilt aansluiten bij onze schoolvereniging, dan kunt u hier meer informatie en een aanmeldingsformulier downloaden. Het ingevulde formulier kan op school worden ingeleverd.

Alvast dank voor uw aanmelding.

Ledenvergadering: maandag 11 juni 2018.

Voor de agenda: klik hier

Voor het financieel jaarverslag 2017: klik hier

Voor het jaarplan 2018 van de adviesraad: klik hier

Voor de mindmap met aandachtspunten van de adviesraad: klik hier

Voor het jaarveslag 201: klik hier

De adviesraad           
De scholen die bij Kindwijs zijn aangesloten, hebben een z.g. adviesraad. De adviesraad heeft als belangrijkste taken:
1. het bewaken en bewaren van de eigen levensbeschouwelijke identiteit van de school  
2. het besturen van de schoolvereniging. In ons geval is dat de Vereniging ter bevordering van Protestants-Christelijk Basisonderwijs Goeree-Overflakkee. De adviesraad wordt gekozen uit en door de leden van deze vereniging, waaronder CNS Zomerland stellendam en de Bosseschool vallen. 
De adviesraad bestaat uit de volgende personen:

Vanuit CNS Zomerland                                                Vanuit Bosseschool
Johanneke van Dijk - Braams (secretaris)                      Meriel de Jager - Sala (voorzitter)
Jetske van Hoven - Trieller                                           Eddy Admiraal (penningmeester)
                                                                                   Daan van  Beusichem
                                                                                    Ivo Boerema
                                                                                    Tanja Moelker
De directeuren Ingrid Leenheer (CNS Zomerland) en Adri Trommel (Bosseschool) hebben een adviesfunctie in deze raad. Als u contact wil met de adviesraad, dan kunt u een mail sturen naar info@bosseschool.nl