schoolvereniging lidmaatschap

Met ingang van 1 januari 2016 is de schoolvereniging waarvan de Bosseschool Middelharnis en CNS Zomerland Stellendam uitgaan, bestuurlijk gefuseerd met de Protestants-Christelijke scholengroep 'Kindwijs'. Onze schoolvereniging heet vanaf die datum 'Vereniging ter bevordering van Protestants-Christelijk Basisonderwijs Goeree-Overflakkee'. Deze vereniging bestaat uit leden die het belangrijk vinden dat onze scholen met deze identiteit blijven voortbestaan.

De adviesraad is het bestuur van de vereniging. De adviesraad heeft als belangrijkste taak: het stimuleren en in stand houden van de eigen identiteit van de Bosseschool en CNS Zomerland. Als u zich als lid wilt aansluiten bij onze schoolvereniging, dan kunt u hier meer informatie en een aanmeldingsformulier downloaden. Het ingevulde formulier kan op school worden ingeleverd.

Alvast dank voor uw aanmelding.