Schoolvereniging lidmaatschap

Met ingang van 1 januari 2016 is de schoolvereniging waarvan de Bosseschool Middelharnis en CNS Zomerland Stellendam uitgaan, bestuurlijk gefuseerd met de Protestants-Christelijke scholengroep 'Kindwijs'. Onze schoolvereniging heet vanaf die datum 'Vereniging ter bevordering van Protestants-Christelijk Basisonderwijs Goeree-Overflakkee'. Deze vereniging bestaat uit leden die het belangrijk vinden dat onze scholen met deze identiteit blijven voortbestaan. Als u zich als lid wilt aansluiten bij onze schoolvereniging, dan kunt u hier meer informatie en een aanmeldingsformulier downloaden. Het ingevulde formulier kan op school worden ingeleverd.

Alvast dank voor uw aanmelding.

Voor het jaarplan 2018 van de adviesraad: klik hier

Voor de mindmap met aandachtspunten van de adviesraad: klik hier

 

De adviesraad           
De scholen die bij Kindwijs zijn aangesloten, hebben een z.g. adviesraad. De adviesraad heeft als belangrijkste taken:
1. het bewaken en bewaren van de eigen levensbeschouwelijke identiteit van de school  
2. het besturen van de schoolvereniging. In ons geval is dat de Vereniging ter bevordering van Protestants-Christelijk Basisonderwijs Goeree-Overflakkee. De adviesraad wordt gekozen uit en door de leden van deze vereniging, waaronder CNS Zomerland stellendam en de Bosseschool vallen. 
De adviesraad bestaat uit de volgende personen:

Vanuit CNS Zomerland                                                Vanuit Bosseschool
Johanneke van Dijk - Braams (secretaris)                      Meriel de Jager - Sala (voorzitter)
Jetske Trieller                                                              Eddy Admiraal (penningmeester)
                                                                                   Daan van  Beusichem
                                                                                    Ivo Boerema
                                                                                    Joost de Koeijer
De directeuren Ingrid Leenheer (CNS Zomerland) en Adri Trommel (Bosseschool) hebben een adviesfunctie in deze raad. Als u contact wil met de adviesraad, dan kunt u een mail sturen naar info@bosseschool.nl