Oudercommissie nieuws

Wie zijn de leden van de oudercommissie (OC)?

(Van links naar rechts)

Anne Petra van den Tol (penningmeester), Annemarie Overweel, Miranda van Etten, Margaret Sonder (voorzitter), Corine van Putten (secretaris), Miryam Mackloet, Marieke van den Doel, Heidi van Beusichem, Suzanne 't Mannetje, Greta van Zanten en Emely Tanis.

 

Wat doet de OC?

Naast de gewone taal-, reken-, geschiedenis- en gymles, vinden op school nog tal van activiteiten en festiviteiten plaats. Verdeeld in werkgroepen organiseren de OC-leden in overleg met de leerkrachten een diversiteit aan vieringen, feestjes, (sport)evenementen, zoals  het Sinterklaasfeest en het Paasontbijt/lunch. Alle OC-leden helpen tijdens de activiteiten mee. Ook verleent de OC hand- en spandiensten bij diverse door het team georganiseerde activiteiten.

De penningmeester van de OC zorgt voor het innen en het beheer van de ouderbijdrage. De door de OC georganiseerde activiteiten worden hiervan bekostigd. Tevens worden van de ouderbijdrage het inschrijfgeld voor diverse buitenschoolse sportactiviteiten en de scholierenongevallenverzekering betaald.

Hoe lid worden van de OC?

Als er nieuwe leden nodig zijn, komt er in de Bossepost een oproep. Iedereen met een beetje organisatorisch talent en een dosis enthousiasme kan reageren op deze oproep. Wel is het belangrijk dat je bij de maandelijkse vergaderingen, op woensdagmorgen, en bij de activiteiten aanwezig kan zijn. Als er meer kandidaten dan vacatures zijn, zal er door de OC gestemd worden.