Nieuws medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad zitten 3 ouders en 3 leerkrachten: Namens de ouders Johan de Vogel (voorzitter), Bernadette van Nimwegen en Martien Visser. Namens de leerkrachten: Evi van Klinken, Nelleke de Wit en Eunice Jalhay.

Ouders kunnen ons altijd contact met ons zoeken met suggesties voor een opbouwend positief schoolbeleid. 

 Nieuws:

Klik hier voor het jaarverslag 2017-2018 van de MR.

Klik hier voor het jaarplan 2018-2019 van de MR.


De medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad (MR) hebben ouders en team inspraak in belangrijke beslissingen aangaande het beleid op de Bosseschool. Samen adviseren wij de schoolleiding, beoordelen we belangrijke beleidsbeslissingen en ontwikkelen wij in samenspraak met de schoolleiding initiatieven  die een positieve bijdrage kunnen leveren aan het werkklimaat van zowel de kinderen als de leerkrachten op de school. Voor vrijwel alle beleidsbeslissingen geldt, dat de MR eerst om advies of instemming gevraagd moet worden, voordat de plannen uitgevoerd kunnen gaan worden. Daarnaast kunnen de MR-leden deel uit maken van verschillende commissies. De MR denkt op een positieve manier mee over zaken als het pedagogisch en sociaal klimaat, het schoolplan, de vakanties en het personeelsbeleid. Ze staat dan ook altijd open voor opmerkingen en suggesties van mensen die ideeën hebben die daaraan bij kunnen dragen. 

Naast de MR is er op schoolniveau ook een adviesraad actief. Deze raad heeft als specifieke taak het meedenken in en het bewaken van de identiteit van de Bosseschool en CNS Zomerland. Deze twee scholen vallen onder de Vereniging ter bevordering van Protestants-Christelijk basisonderwijs op Goeree-Overflakkee. 

Na de besturenfusie met 'Kindwijs' per 1 januari 2016  is er  een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) die meedenkt met het college van bestuur van 'Kindwijs'  in het ontwikkelen en uitvoeren van gezamenlijk beleid voor alle dertien scholen die deel uitmaken van Kindwijs. De Bosseschool-MR kan kandiaten voordragen voor de GMR.  

Klik hier voor het lezen en/of downloaden van het reglement van de MR.