ledenverg. 27-5-19

Op maandag 27 mei wordt om 19.30 in CNS Zomerland Stellendam de jaarlijkse statutaire ledenvergadering gehouden in het gebouw van CNS Zomerland in Stellendam. De schoolvereniging omvat de Bosseschool en CNS Zomerland. Het bestuur van de vereniging is de adviesraad die als taken heeft: het bewaken en bewaren van de identiteit van de twee scholen (beiden aangesloten bij Protestants Christelijke scholengroep 'Kindwijs') en het beheer van de financiën van de schoolvereniging. 

Klik hier als u de agenda van deze vergadering wilt lezen en/of downloaden.

klik hier als u het financieel overzicht 2018 van de vereniging wilt lezen en/of downloaden.

Klik hier als u het verslag van de ledenvergadering 2018 wilt lezen en/of downloaden.