Kleuterbouw

Wij stellen ons voor: 

Klik hier om de informatiebrief van de kleutergroepen te openen die in augustus 2015 aan alle ouders is gemaild.

 Algemene informatie over de kleutergroepen:

In de kleuterklassen werken we ontwikkelingsgericht. Dat wil zeggen, dat we de kinderen uitdagen om zichzelf te ontwikkelen door spelen en ontdekken. De ontwikkeling en de interesses van het kind staan centraal. Dit vergroot de betrokkenheid en de wil om nieuwe dingen te leren. Dit alles binnen een klimaat dat veiligheid en vertrouwdheid uitstraalt, omdat veiligheid een basisvoorwaarde is voor elke ontwikkeling!

De klassen zijn zo ingericht dat er een rijke leeromgeving gecreëerd is met diverse hoeken waar de verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd worden. De leerkracht begeleidt en stimuleert deze ontwikkeling door kringactiviteiten, waarbij in het bijzonder de taalontwikkeling ruime aandacht krijgt. Door met verschillende, vaak door de kinderen aangedragen, thema’s te werken, krijgt de ontwikkelingskracht en ontwikkelingsdrang die in elk kind van nature aanwezig is, ruim de gelegenheid om zich te ontplooien.We hebben meerdere groepen 1-2, waarin jongste, middelste en oudste kleuters zitten. De kinderen zijn zo evenwichtig mogelijk verdeeld over de verschillende groepen. Dat biedt onderwijskundig grote voordelen. Het is van groot belang om de ontwikkelingsvoortgang van elk kind goed te volgen en waar nodig extra te stimuleren. Hierbij gebruiken wij als observatie-instrument, een leerlingvolgsysteem.       Meer informatie over het onderwijs in de kleutergroepen leest u onder Documenten > Schoolgids.

Klik hier voor een interessant artikel over de kleuterklassen van de Bosseschool. Op twee pagina's is aandacht besteed aan ons onderwijs aan de kleuters. Het artikel is op 3 april 2012 verschenen in Groot Goeree-Overflakkee.

Er zijn 4 kleutergroepen: Hondengroep 1-2A: juf Margreet en op vrijdag juf Astrid, Egelgroep 1-2B: juf Ine en juf Caroline, Vlindergroep groep 1-2C: juf Susanne en juf Jacqueline, Eendengroep 1-2D: juf Carla en juf Caroline.


 Hieronder staan foto's van de lokalen en ruimten waar de kinderen werken en spelen: