Groep 8B

Op deze site zullen wij vooraan het huiswerk vermelden. Wij zorgen ervoor dat het huiswerk in de huiswerkmap zit. Mocht een kind ziek zijn en wij vergeten het huiswerk mee te geven hopen wij dat er ook eigen initiatief is vanuit de kinderen om alsnog het huiswerk in handen te krijgen.

 

Wekelijks hebben de kinderen huiswerk voor Nieuwsbegrip. Ze mogen thuis de beide extra opdrachten maken, 'woordenschat' en 'andere tekstsoort'. Juf Karin controleert donderdag of dit huiswerk is gemaakt. Mocht het (per ongeluk) niet gebeurd zijn, mag het donderdag na schooltijd.

Donderdag 21-2: Toets Aardrijkskunde hoofdstuk 3 'Nieuwsflits'

Dinsdag 5-3: toets taal 'Portret'

 

 

Met vriendelijke groet,

Marieke Schippers en Karin van Lenten.