Groep 8A

 Huiswerk:

Elke week (vrijdag): Nieuwsbegrip (andere tekstsoorten + woorden) 

Donderdag 23 maart: Geschiedenis toets (blok 4)

Woensdag 29 maart: Aardrijskunde toets (thema 3) 

Vanaf volgende week starten we met de presenties in de klas over ''onszelf''. Dit is een opdracht vanuit de kanjertraining.