Groep 6A

Huiswerk:

Iedere week: Nieuwsbegrip - woordenschat

1 december: toets Engelse woordjes (EN-NE)

7 december: toets aardrijkskunde hoofdstuk 2

10 januari: inleveren oefenboekje begrijpend lezen (heeft niet ieder kind gehad)