Adviesraad

De Bosseschool is aangesloten bij Kindwijs. Dit is een stichting die 13 Protestants-Christelijke basisscholen omvat en werkgever is van het personeel dat op deze scholen werkt. 

Kindwijs wordt geleid vanuit een bestuurskantoor. De leiding van Kindwijs is in handen van dhr. Hans Nagtegaal (voorzitter van het college van bestuur) en een Raad van Toezicht waarin vertegenwoordigers van groepen scholen binnen Kindwijs zitting hebben. Namens de Bosseschool, CNS Zomerland, Cbs Albert Schweitzer en CJS 't Kompas Den Bommel heeft dhr Willem van der Welle zitting in de RvT. 

De Bosseschool en CNS Zomerland zijn ook aan elkaar verbonden in een schoolvereniging. De leiding van deze vereniging is in handen van een Adviesraad. Daarnaast heeft de Adviesraad als belangrijkste taak: en bewaken en bewaren van de eigen Christelijke identiteit van de Bosseschool en CNS Zomerland. Onze adviesraad bestaat uit: mw. Meriel Sala (voorzitter), dhr. Daan van Beusichem, dhr. Eddy Admiraal, dhr. Ivo Boerema, dhr Joost de Koeijer (allen namens Bosseschool), mw. Johanneke van Dijk (secretaris) en mw. Jetske Trieller (namens CNS Zomerland Stellendam). 

Meer informatie over de Adviesraad, de M.R. en de Oudercommissie is te vinden in de informatiekalender die elk schooljaar verschijnt en die ook te vinden is onder 'informatie'.