CBS Bosseschool Middelharnis

Welkom op de website van de Bosseschool

De Bosseschool is een open protestants-christelijke basisschool waar het leren en het kind centraal staan. Wij willen al onze leerlingen een veilige en uitdagende leer-, werk- en speelplek geven om tot bloei te komen, dus op te groeien en zich optimaal te ontwikkelen.

Onze slogan is: 'KOM TOT BLOEI OP DE BOSSESCHOOL!' 

Onze schoolkernwaarden zijn: samenwerking, vertrouwen, kwaliteit, eigenaarschap en nieuwsgierig (naar)

Wilt u weten wat de Bosseschool te bieden heeft? Maak dan een afspraak voor een gesprek en een rondleiding door onze school in bedrijf. (484.881) U bent van harte welkom!

Vanaf 1 januari 2016 maakt de Bosseschool deel uit van Stichting Kindwijs, de protestant-christelijke scholengroep van het eiland Goeree-Overflakkee.

Juliana van Stolberglaan 19a - 3241 GL Middelharnis - 0187-484881 - info@bosseschool.nl             

 

Ouderavond Gedrag                                                                                                                                                                          Op dinsdag 11 oktober was er een druk bezochte ouderavond over gedrag. Een heel belangrijk onderwerp, omdat het gedrag van kinderen een grote factor is in hun welbevinden en leren. Zelfvertrouwen en positief sociaal gedrag zorgen er voor dat kinderen (en volwassenen) zich gelukkig voelen en goed kunnen leren. Op deze avond is ook het kanjergedragsprotocol gepresenteerd en dit is ook aan alle ouders toegestuurd. U kunt dit protocol lezen en\of downloaden als u hier klikt en de op de ouderavond gebruikte powerpointpresentatie is te lezen als u hier klikt. 


 

Actueel

22
11

BossePost 5

Nieuws uit de Bosseschool.

Lees verder
18
11

Ledenvergadering 28 november

agenda en stukken voor de ledenvergadering

Lees verder

Archief